flitsscheiding toch weer terug?

Van tijd tot tijd komen er weer plannen op voor het openen van de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden, met name als er geen kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

De rol van de rechter is bij scheidingen op gezamenlijk verzoek vooral formeel. Meestal toetst de rechter de afspraken slechts marginaal. Dat wil zeggen, dat hij nagaat of de afspraken niet in strijd met de wet of andere regels zijn en of ze zorgvuldig zijn geformuleerd.  Daarom is IHB op zich geen tegenstander van de mogelijkheid tot echtscheiding zonder rechter. Een dergelijke procedure kan dan korter worden en het griffierecht wordt bespaard.

Inhoudelijk verandert er echter weinig. Er zullen toch altijd afspraken op papier gezet moeten worden over de verdeling van de boedel, over alimentatie en over de pensioenen. Met andere woorden: er zal altijd een convenant moeten worden gemaakt, zoals dat ook nu het geval is.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn moet de rechter nog altijd zijn goedkeuring geven aan het ouderschapsplan, dat partijen samen hebben opgesteld.

Een scheiding is een belangrijk en ingrijpend proces met juridische, maar ook met emotionele complicaties. Dit moet weloverwogen en goed begeleid gebeuren. Het is hierbij niet van belang of de formele scheiding door de rechter wordt uitgesproken of door de ambtenaar van de burgerlijke stand. IHB heeft meer dan 25 jaar ervaring met deze begeleiding en wij proberen in overleg met de partners de beste regelingen af te spreken voor hen en vooral voor de eventuele kinderen.