Ouderschapsplan verplicht

Sinds een aantal jaren moet bij een (echt)scheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn een ouderschapsplan worden opgesteld.

In dit plan moeten de partners hebben vastgelegd hoe zij de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding gaan verdelen. Ook moet worden vastgelegd, dat zij elkaar zullen raadplegen en informeren bij belangrijke beslissingen en gebeurtenissen betreffende de kinderen.

Tenslotte moet in het ouderschapsplan worden vastgelegd hoe de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen worden verdeeld tussen de ouders.

De kinderen moeten betrokken worden bij de opstelling van het ouderschapsplan. Dit geldt natuurlijk alleen als de kinderen enigermate kunnen begrijpen waarover het gaat. Tot nu toe is bij rechtbanken altijd een ondergrens van 12 jaar aangehouden. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen hun mening geven over de afspraken en kunnen desgewenst ook door de rechtbank worden gehoord.

IHB Advies & Rechtshulp heeft deze zaken altijd al uitgebreid in het op te stellen scheidingsconvenant opgenomen, zodat er in onze werkwijze op dit punt weinig is veranderd. Aan kinderen van 12 jaar en ouder vragen wij altijd of zij in een briefje hun mening over de regelingen willen geven. Dat briefje wordt bij het verzoekschrift meegestuurd naar de rechtbank, zodat ook aan die voorwaarde van het ouderschapsplan is voldaan.