Transitievergoeding in plaats van kantonrechtersformule

Sinds 1 juli 2015 is de zogenaamde kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding.

Als er sprake is van ontslag wegens economische redenen (het gaat slecht met het bedrijf) of het vervallen van de functie moet de werkgever vergunning voor  het ontslag aanvragen bij UWV. Als de vergunning verleend wordt, moet aan de werknemer bij het ontslag een zogenaamde transitievergoeding worden uitgekeerd. HIermee is een oud onrecht bij ontslag via UWV verdwenen. 

Bij ongeschiktheid of een arbeidsconflict moet de werkgever zich nog altijd tot de kantonrechter wenden. Die beslist of het ontslag al dan niet terecht wordt gegeven. Ook de kantonrechter zal de transistievergoeding hanteren als hij het ontslag toewijst.

Overigens geldt voor oudere werknemers nog een overgangsregeling die meestal gunstiger is dan de huidige transitievergoeding. Informeer bij ons waar u recht op hebt.

Het is echter nog steeds mogelijk om met de werkgever te onderhandelen  over de ontslagvergoeding. Deze mag best volgens de oude kantonrechtersformule of volgens de nieuwe transitievergoeding worden afgesproken of op een  heel andere manier. Het is dus zaak om goed te onderhandelen en duidelijkheid te krijgen over de gehanteerde formule. Als de onderhandelingen tot succes leiden bespaart dit beide partijen de kosten van een juridische procedure. Bovendien kunnen dan ook zaken  als openstaande vakantiedagen, eventuele bonussen of eindejaarsuitkeringen en de telefoon van de zaak of andere kwesties worden meegenomen in de onderhandelingen. 

Bij ontslag via de kantonrechter of UWV wordt gewoonlijk de opzegtermijn in acht genomen. Als u zelf met de werkgever onderhandelt, moet ook de opzegtermijn in acht worden genomen, omdat anders de WW-uitkering later zou kunnen ingaan in verband met de zogenaamde fictieve opzegtermijn. Wij kunnen u hierover uiteraard adviseren.

IHB heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures. Door inzet van deze ervaring kunnen wij het maximale voor u bereiken.