Onderhoudsplicht voor stiefouders

Stiefouders opgelet!

Hoewel dit volgens de wet al vele jaren gold, zijn de echtscheidingsadvocaten pas na een recente uitspraak van de hoge raad wakker geworden met betrekking tot de verplichtingen van stiefouders. Zij zijn namelijk volgens de wet net zo verantwoordelijk voor de kinderalimentatie van de stiefkinderen als de vader (ex-echtgenoot). Dit geldt echter alleen als de stiefouder getrouwd is met de moeder/vader of een geregistreerd partnerschap heeft. Voor samenwonende partners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt geen stiefouderschap.

Wilt u opnieuw gaan trouwen met een gescheiden partner met kinderen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Vraag op dit punt dan nog even advies voordat u in het huwelijksbootje stapt.