incasso en vorderingen

Hebt u van iemand geld tegoed? Wij kunnen de vordering incasseren, eventueel via de Kantonrechter.

Bent u het niet eens met een levering? Wij kunnen de leverancier voor u aanspreken.

Vordert een leverancier ten onrechte geld van u? Wij kunnen dit voor u aanvechten en u eventueel verdedigen in een procedure bij de Kantonrechter.

Niet alle vorderingen en incasso's zijn terecht. Zo is er bijvoorbeeld de laatste jaren een incassobureau  actief namens het failliete Neckermann. Hieruit zijn BKR aantekeningen voortgekomen, die soms niet terecht zijn. Wij kunnen u helpen dit te laten corrigeren. Ook kunnen we nagaan of de vorderingen inmiddels verjaard zijn.