klachtenprocedures

Bent u onvriendelijk of onredelijk behandeld door een ambtenaar of arts? Is er onzorgvuldig gewerkt? Zijn er fouten gemaakt?

Wij kunnen voor u een klacht indienen bij de juiste instanties en zo nodig in beroep gaan bij de betreffende tuchtcolleges.