echtscheidingsbemiddeling                                 

Ons kantoor heeft meer dan 25 jaar ervaring als echtscheidingsbemiddelaar, tegenwoordig ook wel scheidingsmakelaar genoemd.

Als u het er samen over eens bent, dat u in harmonie wilt scheiden, kunnen wij bemiddelen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Als u het nog op punten oneens bent proberen wij samen met u tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis te komen.

Het bijzondere van ons bureau is, dat alle gesprekken op ons kantoor worden gevoerd met twee adviseurs, een man en een vrouw. Onze cliŽnten laten ons weten dit zeer te waarderen.

Samen met u leggen wij in een aantal gesprekken de afspraken vast in het convenant, zoals de omgang met de kinderen, het ouderschapsplan, alimentatie, verdeling van de bezittingen en schulden, pensioenen, etc.. Hierna dienen wij het zogenaamde 'gemeenschappelijk verzoek' in bij de rechtbank. De procedure verloopt verder geheel schriftelijk en u hoeft niet naar een zitting van de rechtbank.

Omdat er vaak ook al zaken op korte termijn moeten worden geregeld, maken wij gewoonlijk ook een voorlopige voorziening. Hierin kunnen afspraken voor de korte termijn worden gemaakt totdat de echtscheiding een feit is. Dit gaat bijvoorbeeld over de financiŽn tot aan de feitelijke scheiding en over hoe om te gaan met de gezamenlijke woning.

De positie van de kinderen in de scheiding krijgt bij ons veel aandacht. In ieder geval komen in het convenant de sinds 1 maart 2009 verplichte elementen voor het ouderschapsplan. Wij maken eventueel samen met u een nog uitgebreider zorgplan voor de kinderen. Hierin kunnen afspraken worden vastgelegd over allerlei zaken die de opvoeding betreffen, maar ook bijvoorbeeld over hoe om te gaan met allerlei bijzondere dagen (verjaardagen, moederdag, kerst, etc.) en vakanties..

Door onze echtscheidingsbemiddeling wordt de procedure sterk bekort, er ontstaat geen jarenlange juridische touwtrekkerij en u bespaart veel kosten. Bovendien blijven de verhoudingen tussen de ex-partners in de praktijk veel beter, hetgeen met name van groot belang is als u samen kinderen hebt.