schuldsanering

Voor schuldsanering kunt u zich het best wenden tot de sociale dienst van de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in de buurt. De GKB kan eventueel ook een zogenaamd WSNP verzoek indienen.

Als u hiervoor niet aan de voorwaarden voldoet kunnen wij soms helpen door met de schuldeisers tot betalingsregelingen te komen.

Als u (via werkgever of familie) een bedrag te leen zou kunnen krijgen, is het soms mogelijk de schuldeisers 'af te kopen' door bijvoorbeeld 50% van het openstaande bedrag ineens te betalen, als de rest wordt kwijtgescholden.