vakantieklachten

Als de reisorganisatie niet heeft waargemaakt wat ze u beloofd had, kunnen wij voor u bemiddelden om een schadevergoeding te krijgen.

Lukt dit niet, dan kunnen wij een klacht indienen bij de geschillencommissie of een vordering bij de Kantonrechter.